การทำการตลาดและช่องทางการจำหน่ายของภาพยนตร์ สนุก ๆ

ภาพยนตร์ทุกชนิดมีวิวัฒนาการตามยุคสมัย มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เช่นเดียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่นักการตลาดต้องสนใจติดตาม เพราะทฤษฎีในห้องเรียนไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในงานการตลาดและการทำหนัง ตัวแปรที่สำคัญ คือ การแข่งขันหรือคู่แข่งในตลาด การเป็นนักการตลาด ผู้กำกับภาพยนตร์ หรือคนที่ต้องทำหน้าที่ควบคุมงานให้ลุล่วง ต้องมีความสามารถในการมองภาพรวมที่ต้องการออกมาให้ได้ เช่น เมื่อหนังออกฉายแล้วคนดูรู้สึกอย่างไร หรือเมื่องานเสร็จแล้ว เราต้องการความรู้สึกอย่างไรจากผู้ร่วมงาน เมื่อแคมเปญนี้ถูกปล่อยออกไปเราต้องการผลที่ได้แค่ไหน เมื่อได้ความรู้สึกตามที่ต้องการงานนั้นจึงเรียกว่าสำเร็จไม่ใช่แค่เสร็จ

การจัดจำหน่ายภาพยนต์เข้าสู่ช่องทางประเภทต่างๆที่นิยมปฏิบัติกันในสหรัฐฯปกติ แล้วจะอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธในการกำหนดเวลาและลำดับของการจัดจำหน่าย ภาพยนต์เข้าสู่ตลาดการบริโภค- sequential distribution ที่จะช่วยรักษาความสนใจของผู้บริโภคให้ต่อเนื่องและนานพอที่จะทำรายได้ให้ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ทำการตลาดจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินว่าจะ เริ่มต้นที่ช่องทางใดที่จะสามารถสร้างโอกาสทำรายได้ให้แก่ภาพยนต์เรื่องนั้น ได้มากที่สุด

กลยุทธในการกำหนดเวลาและลำดับของการจัด จำหน่ายสินค้าภาพยนต์เข้าสู่ตลาดที่นิยมใช้กันทั่วไปมาเป็นเวลานานคือ เริ่มต้นที่ช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าหลักคือโรงภาพยนต์ ตามติดมาด้วยการปล่อยออกสู่ตลาดค้าปลีกในรูปของการขายหรือการให้เช่า DVD หลังจากนั้นจะเป็นการนำออกเสนอฉายทางสถานีโทรทัศนที่เป็นช่องเคเบิ้ลหรือส่ง ผ่านสัญญาณดาวเทียมที่เป็นสำหรับตลาดระดับบน และท้ายสุดเป็นการฉายออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ธรรมดา

ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายภาพยนต์ออกสู่ตลาดค้าปลีกและสู่ผู้บริโภคในวงกว้างในเวลา ที่รวดเร็วมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ชั้น สูง และขนาดของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี่ชั้นสูงเหล่า นี้ในชีวิตประจำวันที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

สิ่งเหล่านี้ส่งผลทำให้วิธีการจัดจำหน่ายภาพยนต์เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วไปจำ เป็นต้องเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม เกิดกลยุทธการตลาดแบบใหม่ที่เป็นการย่นระยะเวลาและ/หรือเปลี่ยนลำดับการจัดจำหน่ายจากระบบหนึ่งเข้าสู่อีกระบบหนึ่ง โรงภาพยนต์อาจจะไม่ใช่ช่องทางหลักของการจัดจำหน่ายอีกต่อไป แม้ว่าขณะนี้การจัดจำหน่ายภาพยนต์ส่วนใหญ่ยังคงเริ่มต้นที่โรงภาพยนต์ แต่มีภาพยนต์หลายๆ เรื่องที่เริ่มต้นการจัดจำหน่ายที่ช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น ก่อนการออกฉายในโรงภาพยนต์ หรือในบางกรณีกระทำพร้อมๆไปกับการออกฉายในโรงภาพยนต์ อย่างไรก็ดี กลยุทธการจัดจำหน่ายภาพยนต์ในรูปแบบใหม่นี้เพิ่งจะถูกนำมาใช้ในตลาดสหรัฐฯ ได้ไม่นานและยังไม่มีงานวิจัยศึกษาว่าเป็นกลยุทธการตลาดที่ประสบผลสำเร็จมาก ที่สุดในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตหนังและสามารถเข้าไปแทนที่ระบบการจัด จำหน่ายแบบดั่งเดิมได้อย่างเต็มที่

ธุรกิจโรงภาพยนตร์….เติบโตท่ามกลางการแข่งขันของการทำการตลาด

 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ถือเป็นธุรกิจบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยังคงเป็นกิจกรรมอันดับแรกๆที่ผู้บริโภคเลือกในยาม ที่ต้องการผ่อนคลายจากการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบท่ามกลางปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่รุมเร้า เนื่องจาก สามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับมีราคาที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับกิจกรรมบันเทิงรูปแบบอื่น ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังเป็นธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้ แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองอย่างในปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการในตลาดต่างมีการขยายสาขากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย จนผู้ประกอบการแต่ละราย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดต่างเร่งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ทันสมัย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาได้อย่างตรงจุด นอกจากนั้น ยังได้นำกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้เพื่อขยายและ/หรือรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองไว้ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในช่วงที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น นอกจากนั้นจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่หลายจุดของกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งเหตุการณ์ ลอบวางระเบิดตู้โทรศัพท์บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมาทำให้ผู้บริโภคเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัย โดยเลือกที่จะอยู่บ้านแทนการเดินทางออกมาทำกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆนอกบ้าน ซึ่งรวมถึงการเดินทางมาชมภาพยนตร์ในโรง ภาพยนตร์ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ถือเป็นตลาดหลักของธุรกิจนี้

สำหรับภาวะการแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ จะเป็นการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหญ่ 2 รายในตลาด ได้แก่ Major Cineplex และ SF Cinema โดยทั้ง 2 ราย ต่างได้มีการปรับปรุงและสร้างความแตกต่างในโรงภาพยนตร์ของตนให้มีความโดดเด่นเหนือกว่าของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราทันสมัยของสถานที่ทั้งภายในและภายนอกของโรงภาพยนตร์ และความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีด้านภาพและเสียง ทั้งนี้ เพื่อเป็นจุดขายและดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาชมภาพยนตร์ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทำเล ที่ตั้งสาขาให้อยู่ในแหล่งชุมชนใจกลางเมือง เป็นแหล่งรวมของย่านธุรกิจ สถานศึกษา และสถานบันเทิงต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในเขตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงให้ได้มากที่สุด โดยในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต่างหันมาเปิดสาขาในรูปแบบของสาขาใน ห้างสรรพสินค้าและสาขาในโมเดิร์นเทรด แทนการเปิดสาขาในรูปแบบ Stand Alone Complex

นอกจากนั้น ยังเริ่มหันมาขยายฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการ ต่างเริ่มมีการเปิดสาขาในต่างจังหวัดกันมากขึ้น โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งถือเป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ ค่อนข้างสูง ขณะที่ โรงภาพยนตร์ที่มีรูปแบบทันสมัยและมีมาตรฐานยังมีอยู่ไม่กี่แห่ง ส่งผลให้ความต้องการที่จะบริโภคความบันเทิงในรูปแบบนี้ยังคงมีอยู่สูง

ด้านการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านราคายังคงเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการใช้อยู่เสมอ ทั้งการจัดโปรโมชั่นลดราคาตั๋วชมภาพยนตร์ และการออกตั๋วชมภาพยนตร์ในรูปแบบ Package ราคาประหยัด ทั้งนี้ เพื่อการเพิ่มความถี่ในการเข้าชมภาพยนตร์ และเพิ่มรายได้ในช่วงที่มีคนเข้าชมภาพยนตร์น้อย เฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงวันธรรมดาและช่วงรอบดึก ที่มีอัตราการเข้าชมภาพยนตร์ค่อนข้างน้อย โดยอัตราการเข้าชมภาพยนตร์ของคนไทยนั้นส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในช่วงวันหยุดค่อนข้างมาก ทั้งยังมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการซื้อและจองตั๋วชมภาพยนตร์ โดยมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น การจำหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นอกจากนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังได้มีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน เพื่อที่ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการในโรงภาพยนตร์ร่วมกับการซื้อสินค้าและบริการของคู่พันธมิตร โดยส่วนใหญ่จะเป็นจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับภาพยนตร์ที่เข้าฉายในขณะนั้น และนอกจากการ ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆแล้ว ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังมีการทำการตลาดแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งกลุ่มวัยช่วงเริ่มทำงาน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม ผู้บริโภคที่นิยมเข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มและรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนไว้ ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังคงมีความรุนแรงต่อไป

การให้บริการและสินค้าในการมาชมหนังและภาพยนต์ของลูกค้า

การให้บริการและสินค้าในการมาชมหนังและภาพยนต์ของลูกค้า

ถ้าจะให้พูดถึงสินค้าและบริการในโรงหนังนั้นปัจจุบันการดูหนังหรือภาพยนต์ในโรงหนังนั้นคงไม่มีใครที่ไม่เคยเข้าโรงหนังแน่นอนซึ่งการชมหนังหรือภาพยนต์นั้นเราก็จะเจอการบริการที่ดีของพนักงานและพนักงานเหล่านี้ก็จะค่อยให้คำแนะนำเกี่ยวกับหนังหรือภาพยนต์ที่เราสนใจที่จะดูและปัจจุบันนี้สินค้าหรือของแถมที่เกี่ยวกับหนังหรือภาพยนต์ก็มีออกมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ เช่น แก้วน้ำ เสื้อ พวงกุญแจ ฯลฯและไม่ใช่แค่ของพรีเมี่ยมเท่านั้นยังมีสินค้าที่เป็นของกินและน้ำดื่มให้บริการอีกด้วย การดูหนังจะเพิ่มความรู้ให้กับเราเพราะการดูหนังที่จะทำให้เราจะทำให้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่ฉายออกมา อย่างเช่นหนังแนวสงคราม ก็ทำให้เรารับรู้ถึงกลยุทธ์การทหาร หนังแนวสืบสวนก็จะทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราคาดเดาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดเสมอไป แบบนี้เป็นต้น การดูหนังแต่ละเรื่อง โดยเฉพาะหนังแนวตลกโปกฮาจะช่วยให้เรากรามค้างได้เป็นอย่างดี ทำให้เราเกิดความผ่อนคลายจากความเครียด ลืมเรื่องต่างๆความทุกข์ยากในอดีตได้อย่างหมดใจ ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยหัวเราะออกมาเป็นอย่างยิ่งหนังบางเรื่องก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก บางทีอาจตื่นเต้นยิ่งกว่าการออกไปเที่ยวซะอีก และนี่ก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราสัมผัสความตื่นเต้นได้อย่างน่าประทับใจ หากเราอยากรู้ ก็ลองดูหนังให้มากๆสิ หนังบางเรื่องโดยเฉพาะหนังประเภทรักโรแมนติกต่างๆ จะเยียวยาจิตใจสำหรับคนที่มีความรักหรืออกหักได้เป็นอย่างดี และหลายคนส่วนใหญ่ก็มักจะชอบดูหนังรักโรแมนติกแบบซ้ำไปซ้ำมา เพื่อเป็นการตอกย้ำชีวิตตัวเองที่กำลังเผชิญอยู่ อย่างเช่นซี่รีสชื่อดังบ้านเราเกี่ยวกับความรักวัยรุ่น เป็นต้น ที่วัยรุ่นจะชื่นชอบดูหนังแบบนี้เป็นพิเศษหนังบางเรื่องโดยเฉพาะหนังชีวิตหรือหนังที่สร้างจากเรื่องจริง เป็นสิ่งที่กระตุ้นจิตใจให้ผู้คนหันมาลุกขึ้นสู้ชีวิตของตัวเองได้มากขึ้น และก็ให้แง่คิดอะไรดีๆอะไรหลายอย่าง ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราต่างไปจากเดิม บางทีก็อาจทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปก็ได้ เป็นที่น่าสนใจว่าการดูหนังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบำบัดอาการต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดความกดดัน อารมณ์ของตัวเอง ที่ทำให้เราสามารถจินตนาการตามที่หนังฉายได้และก็ฟังดนตรีจากหนังไปด้วยพร้อมกัน ทั้งช่วยลดอาการความสับสนวุ่นวานทางจิตใจได้ด้วย ดังนั้นการดูหนัง ภาพยนตร์ก็จะได้การบริการที่ดีและยังมีสินค้าที่เกี่ยวกับหนังที่ดึงดูดให้คุณซื้อก็ได้